ODKAZY


USKUTEČNĚNÉ AKCE

Mezi nejvýznamnější akce v souvislosti s Propagací vinařského regionu Morava podoblasti Slovácko patří:

ROK 2006

13. Mezinárodní setkání veteránů Kovářská

Investitura rytířského řádu sv. Václava

Předávání vína Liechtensteinskému knížeti

Ochutnávka vín – Grandhotel Pupp Karlovy Vary

V. Ročník ochutnávky mladých vín Chomutov

II. Přátelské setkání I.V.V. Clubu a obce Milotice „Zámecký hrozen“

ROK 2007

Ochutnávka speciální kolekce přívlastkových vín – Hotel Ambasador Praha

Ochutnávka vín – Akademie věd Praha

14. Mezinárodní setkání veteránů Kovářská

Předávání vína Liechtensteinskému knížeti

VI. Ročník ochutnávky mladých vína Chomutov

III. Přátelské setkání I.V.V. Clubu a obce Milotice „Zámecký hrozen“

ROK 2005

12. Mezinárodní setkání veteránů Kovářská

Ona zmiňovaná bitva se uskutečnila 11.září 1944. Tento slunečný zářijový den se zapsal do historie jako Černé pondělí nad Krušnohořím.V té době probíhaly boje letounů německé a americké armády přímo nad hlavami místních obyvatel. Došlo k bojům, při kterých bylo sestřeleno více než 50 strojů, jen v prostoru Kovářské spadlo přes 10 letadel. Zemřelo zde mnoho mužů, mezi nimi i několik Čechů. O 50 let později od této události se konala 1. vzpomínková akce, kdy byl na Základní škole v Kovářské odhalen pomník sestřeleným letcům. V září 1997 bylo založeno Muzeum letecké bitvy nad Krušnohoří 11.9.1944. Muzeum je ojedinělou kolekcí dokumentující největší válečnou událost rozlehlého česko-německého regionu Krušných hor.

U příležitosti této události proběhlo v Kovářské na Chomutovsku 12. mezinárodní setkání veteránů, kterého se zúčastnili také členové občanského sdružení I.V.V. Club přátel dobrého vína, pan Zdeněk Vávra a Roberto Fasciolo. Jako každý rok tu spolu s organizátory programu uvítali několik stovek hostů, kteří měli společný zájem, a sice připomenout si onu významnou bitvu, která poznamenala české ale i světové dějiny a nesmazatelně se zapsala do pamětí těch, kteří se bitvy osobně účastnili.

Na akci byli pozváni všichni historičtí nadšenci, děti a zejména významné osobnosti - letečtí veteráni z USA, Německa a České republiky. Mezi dalšími vzácnými hosty byli zástupci Vzdušných sil AČR, Generálního štábu AČR, velvyslanectví USA, Německa a dalších státních a mezinárodních institucí. Pro tyto vzácné hosty připravil I.V.V. Club přátel dobrého vína degustaci vín v prostorách Základní školy v Kovářské. Tu zajišťovali pánové Zdeněk Vávra a Rudolf Gugh. Podporovaným vinařem z oblasti Slovácka, který sem dovezl svá nejlepší vína byl pan Tomáš Krist. Ten roku 1996 založil vlastní firmu na výrobu vína v Miloticích u Kyjova, zároveň patří mezi nejznámější a nejoceňovanější vinaře z Moravy, jeho vína se stala mezi spotřebiteli těmi nejvyhledávanějšími.

I. Přátelské setkání I.V.V. Clubu a obce Milotice „Zámecký hrozen“

V pátek 25.10.2005 proběhlo na barokním zámku v Miloticích I. přátelské setkání I.V.V. Clubu a obce Milotice. Tento malebný původně renesanční zámek je dominantou obce, v současné době je považován za perlu barokního umění a patří mezi nejhezčí a nejnavštěvovanější zámky na Moravě.

Program byl zahájen ve večerních hodinách v zámecké salla terena. Při vstupu do těchto prostor na hosty dýchla atmosféra minulých století. Podél stěn byly rozmístěné svíčky, které osvětlovaly barokní sál. Na stolech byla pro hosty připravena degustace mladých vín 2005 a k jejich uším se vzduchem vznášely lehké tóny cimbálové muziky z Milotic pod vedením Petra Šrahůlky, která přítomné hosty provázela celým večerem. Moderování se ujala paní Anna Čarková členka I.V.V. Clubu, která v úvodu všechny přítomné nejprve srdečně uvítala a poděkovala za účast na I. přátelském setkání v Miloticích. Následovalo představení pořádajících, za obec Milotice paní Alena Presová a za občanské sdružení I.V.V. Club pan Zdeněk Vávra spolu s panem Robertem Fasciolem. Během degustace ročníkových odrůdových a přívlastkových vín hostům zazpíval MIKROCHOR Praha pod vedením sbormistra Lukáše Prchala. V průběhu degustace měli hosté možnost hlasovat pro svá oblíbená vína, dovezená vinaři ze Slovácké oblasti, prostřednictvím hlasovacích lístků, které byly připraveny u stolů vinařů pana Tomáše Krista, pana Antonína Valihracha a pana Uhlíře.

Paní moderátorka vyzvala vzácného hosta z řad politických osobností, tehdejšího ministra kultury Mgr.Vítězslava Jandáka, aby pronesl pár slov. Ten nejprve poděkoval za to, že mu byla poskytnuta možnost účastnit se dnešní výjimečné akci a vyjádřil také svou podporu tomuto setkání. Poté dostal slovo pan František Holeček, uznávaný historik, kterého mlčky všichni přítomní se zaujetím poslouchali. Jako obvykle oslnil svými nevídanými znalostmi nejen českých dějin. Dalším řečníkem byla samozřejmě organizátorka dnešního večera starostka obce Milotice paní Mgr.Alena Presová. Ta poděkovala všem přítomným za účast a zmínila důležitou událost - zapsání verbuňku do světového a kulturního dědictví UNESCO. Verbuňk je starý tanec, který býval na Moravském Slovácku výrazem vzdoru proti verbování na vojnu. Znalci ho charakterizují jako mužský, skočný, improvizovaný tanec, jehož neoddělitelnou součástí je zpěv. Ve zdůvodnění, které zápis doprovází, oceňuje UNESCO verbuňk pro jeho vysokou uměleckou úroveň a označuje ho za výraz kulturní identity jeho oblasti, tedy Moravského Slovácka. Ihned po tomto sdělení se rozezněly smyčce cimbálové muziky a padly první tóny tohoto tance. Panovala přátelská atmosféra a dobrá nálada, důkazem toho byl náruživý tanec přítomných dam a zpěv pánů. Za I.V.V. Club promluvil pan Roberto Fasciolo, který poděkoval hostům za účast, zejména panu Mgr. Vítězslavu Jandákovi a paní starostce Aleně Presové. Ke slovu se také dostala paní Helena Baker významná mezinárodní degustátorka, která procestovala vinařství nejen v celé České republice, ale také ve světě. S úsměvem, který je jí vlastní věnovala pár vět vínu, poděkování za pozvání a nabídla možnost zodpovězení případných dotazů na její osobu.

Posledním bodem večerního programu byla dražba. Hosté mohli získat zcela ojedinělou láhev vína, podepsanou panem Mgr. Vítězslavem Jandákem a paní starostkou Presovou. Získaný výtěžek z této dražby byl použit na ………………… Poté paní moderátorka popřála hostům dobrou zábavu a příjemný večer. Dále se mohli volně pohybovat po prostorách zámku, zejména zámecké restaurace, kde bylo pro hosty připraveno pohoštění v podobě rautu.

IV. Ročník ochutnávky mladých vín v Chomutově

Ve čtvrtek 17.11.2005 se v Městském divadle Chomutov, v prostorách zahradní restaurace KULISÁRNA konal již IV. ročník ochutnávky mladých vín, kterou pořádal I.V.V. Club přátel dobrého vína ve spolupráci s SKZ Chomutov. Hlavním cílem této akce je představení spolupracovníků I.V.V. Clubu přátel dobrého vína, a sice vinařů z oblasti Slovácko a pomoci jim v propagaci jejich vín a zároveň celého regionu.

Na IV. ročník ochutnávky se těšilo nebývalé množství hostů, zaznamenali jsme kolem 120 účastníků. Večerní program byl zahájen úderem 19h, kdy se také všichni přítomní hosté sešli v restauraci. V úvodu nejprve promluvil za pořádající I.V.V. Club přátel dobrého vína pan Zdeněk Vávra, který zde hosty srdečně uvítal a poděkoval, že se zúčastnili dnešního večera a v krátkosti je také seznámil s připraveným programem.

Hlavním bodem dnešního večera byla, jako každý rok, ochutnávka mladých vín, kterou vedl přední moravský someliér Roman Martinásek. Hostům zde předvedl vína z Moravy, podoblasti Slovácko z několika vybraných vinařství. Tím prvním bylo vinařství Tomáš Krist z Milotic, majitelem této společnosti je pan Tomáš Krist, vinařství Hruška z Blatnice, jehož majitelem je pan Pavel Hruška, dále pak vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic a vinařství Bisenc s.r.o. z Bzence, které založil pan Petr Kunc.

Tradičním hostem, bez kterého by dnešní degustace nemohla proběhnout, byl známý publicista a milovník vín pan Radek John. Ten se jako každý rok ujal hodnocení vín ročníkových přívlastkových a jakostních.

Program pokračoval degustací ročníkových přívlastkových vín přímo v prostorách zahradní restaurace.

Účastníci si mohli pochutnat na připravené Svatomartinské huse a byli, jako každý rok, pohoštěni také formou bohatého rautu.

Celým večerem hostům tradičně zpívala a hrála cimbálka Petra Šrahůlka z Milotic, která zde také prezentuje podoblast Slovácko. Jejich nádherné kroje jen podtrhovaly tradiční moravské písně, které si společně s cimbálkou prozpěvovali přítomní hosté. Ti se mohli náhle, díky nádherné atmosféře, ocitnout v moravském sklípku a pokračovat v degustaci připravených vín z této oblasti.

ROK 2006

Grandhotel Pupp Karlovy Vary

Ochutnávka mladých vín jakostních a přívlastkových pořádaná I.V.V. Clubem přátel dobrého vína se uskutečnila v listopadu 2006 v prostorách luxusního Grandhotel Pupp v Karlových Varech. Tento novobarokně pojatý hotel je jeden z nejkrásnějších hotelů ve střední Evropě. Nachází se v malebném údolí říčky Teplé, na okraji pěší zóny, obklopen lázeňskými lesy. I proto je často vyhledáván světovou klientelou, která si zde přeje odpočinout, či se aktivně rekreovat v nabízeném lázeňském a léčebném centru. Hotel je také vhodný pro organizování konferencí až pro 650 osob. Nabízeny jsou kvalitní konferenční služby včetně společenského sálu a dalších 8 zasedacích místností a salonků.

Toho využil i I.V.V. Club přátel dobrého. Cílem dnešního večera bylo představit a zviditelnit moravská vína, z podoblasti Slovácko novým i stálým milovníkům vín a propagovat region Slovácko.

Pozváni byli zástupci lázeňských domů, hotelů a penzionů, a také vinoték. Počet hostů 350.

Pro hosty byl samozřejmě připraven program, který začal v18h, kdy se všichni hosté shromáždili v prostorách luxusního Grandhotelu Pupp.

Za pořadatele I.V.V. Clubu přátel dobrého vína vystoupili pan Zdeněk Vávra spolu s panem Robertem Fasciolem, kteří jménem všech členů klubu přítomné hosty srdečně na této výjimečné akci přivítali a popřáli všem hezký večer a příjemnou zábavu a ve zkratce seznámili přítomné s dnešním programem.

Hlavními body akce byla prezentace jednotlivých výrobků potravin, gastronomických zařízení a vinařů.

Mezi podporovanými vinaři této akce byla vína Tomáše Krista zastupující stejnojmenné vinařství z Milotic u Kyjova, jehož vína se vyznačují neobyčejnými variacemi vůní a chutí, a Petra Kunce z Bisenc s.r.o. z Bzence, které se zaměřuje na výrobu lahvově zralých přívlastkových vín.

V. Ročník ochutnávky mladých vín Chomutov

Ve čtvrtek 16.11.2006 proběhl v řadě již V. ročník ochutnávky mladých vín, který pořádal I.V.V. Club přátel dobrého vína a SKZ Chomutov. Tato akce se konala v Městském divadle Chomutov, v zahradní restauraci KULISÁRNA. Hlavním cílem večera bylo přivítání spolupracovníků I.V.V. Clubu přátel dobrého vína, a sice vinařů z podoblasti Slovácko a pomoci jim v propagaci jejich vín a zároveň celého regionu.

Na V. ročníku ochutnávky mladých vín dorazilo kolem 130 hostů.

V úvodu nejprve promluvil, za pořádající I.V.V. Club přátel dobrého vína, pan Zdeněk Vávra, který zde hosty srdečně uvítal a poděkoval, že se zúčastnili dnešního večera a v krátkosti je také seznámil s připraveným programem.

Ochutnávku ročníkových a přívlastkových vín tradičně vedl přední someliér pan Roman Martinásek, který představil čtyři vinařství z Moravy z oblasti Slovácko – Tomáš Krist Milotice, Pavel Hruška Blatnice, Štěpán Maňák Židovice, Petr Kunc Bisenc s.r.o. Bzenec.

Již tradičním hostem V. ročníku ochutnávky v chomutovské KULISÁRNĚ byl pan Radek John známý publicista a milovník vín. Ten pro dnešní večer plnil funkci oponenta someliérovi Romanu Martináskovi, ochutnával a hodnotil vína ročníková, přívlastková a jakostní.

Program pokračoval degustací ročníkových a přívlastkových vín přímo v prostorách restaurace Kulisárna.

Účastníci si mohli pochutnat na připravené Svatomartinské huse, byli pohoštěni také formou bohatého rautu.

Jako každý rok hostům celý večer tradičně zpívala a hrála cimbálová muzika Petra Šrahůlka z Milotic. Jejich nádherné kroje jen podtrhovaly tradiční moravské písně, které si společně s cimbálkou prozpěvovali přítomní hosté.

Během celého večera se z tváří hostů ani na chvilku nevytratily úsměvy, panovala dobrá nálada a přátelská atmosféra. V okamžiku, kdy nastala volná zábava si hosté po svém mohli vychutnat poslední okamžiky dnešního večera, věnovat se ochutnávky moravských vín, pohoštění anebo se oddat rozhovoru se vzácnými hosty.

ROK 2007

Ochutnávka speciální kolekce přívlastkových vín – Hotel Ambasador Praha

Akce I.V.V. Clubu přátel dobrého vína se uskutečnila ve čtvrtek 29.3.2007 v prostorách luxusního hotelu Ambassador v Praze. Tento secesní hotel se nachází v historickém a kulturním centru Prahy na Václavském náměstí. Patří mezi nejprestižnější a nejvyhledávanější hotely nejen v Praze, ale v celé České republice. Konají se zde významná setkání v kongresových sálech, akce pořádané hotelem či jeho návštěvníky. Jedním z nich je i I.V.V. Club přátel dobrého vína, který ve spolupráci s výše zmiňovaných hotelem pro své hosty připravil velkolepou ochutnávku vín, jejíž účelem bylo zejména zviditelnit moravská vína z podoblasti Slovácko a propagace vlastního regionu.

Tato akce byla součástí Mezinárodní tiskové konference, kterou zde pořádal pan Claudio Melotto.

Na akci byli pozváni zástupci pražských i mimopražských deníků a týdeníků, televizí celostátních a regionálních.

Významným hostem I.V.V. Clubu přátel dobrého vína byla moderátorka, herečka a zpěvačka Sabina Laurinová a známý milovník vína pan Radek John. Ten byl k dispozici přítomným hostům, dělil se s nimi o své zkušenosti a poznatky, ochutnával a hodnotil vína, a zodpovídal otázky týkající se vína.

I.V.V. Club přátel dobrého vína představil na ochutnávce tři vinařství. Tím prvním bylo vinařství Tomáš Krist z Milotic u Kyjova, které patří mezi nejznámější a nejoceňovanější vinaře z Moravy, jeho majitelem je pan Tomáš Krist. Druhým bylo vinařství Bisenc s.r.o. z Bzence, které se zaměřuje na výrobu lahvově zralých přívlastkových vín, zakladatelem je pan Petr Kunc, také on se může chlubit několika desítkami významných ocenění. Třetím podporovaným vinařem byl Štěpán Maňák za stejnojmenné vinařství ze Žádovic, které se zaměřuje převážně na přívlastková vína, vyrábí také slámová a ledová.

I.V.V. Club přátel dobrého vína a someliéři Petra Vaňková a pan Rudolf Gugh nabídli hostům špičková ročníková přívlastková vína. Hosté byli nadšeni prezentovanými specialitami.

Očekávaná degustace vín začala po prezentaci projektu Claudia Melotta. Hosté se shromáždili v prostorách salonku Dvořák.

Při odchodu každý host obdržel dárek od pořádajících v podobě jedné láhve Rulandského bílého vína 2005 výběr z hroznů od vinaře pana Tomáše Krista s etiketou prezentovanou odpoledne společností AGI s.r.o.

VI. Ročník ochutnávky mladých vín Chomutov

Dne 16.11.2007 pořádal I.V.V. Club přátel dobrého vína v prostorách luxusního hotelu ROYAL Chomutov již VI. ročník ochutnávky mladých vín. Cílem této akce bylo představit a zviditelnit moravská vína, zejména z podoblasti Slovácko novým i stálým milovníkům vín a pomáhat propagaci celého regionu. Tento rok se řady podporovaných vinařů rozšířily o další jména - Jan Čech a Jan Balga, jejichž vinařství nese název Čebav s.r.o. z Tvrdonic.

Hotel Royal se nachází přímo ve středu města Chomutova, na Náměstí 1. máje. Patří mezi nejnavštěvovanější a nejluxusnější hotely na severu Čech. Svým hostům nabízí spoustu zajímavých služeb - v hotelu se nachází lobby bar, restaurace, salonek, zahradní restaurace a další.

Program degustace byl pro hosty připraven od devatenácté hodiny v hotelových prostorách restaurace, která pojme 60 hostů, vinárny pro 60 osob a salonku, který pojme více než 20 hostů. Z důvodu velkého zájmu o účast ze strany pozvaných hostů byla všechna místa obsazena, VI. ročníku ochutnávky se zúčastnilo kolem 140 lidí.

Večer byl tedy zahájen v 19h, kdy se hosté shromáždili v restauraci. Na začátku nejprve pořadatel dnešní akce a zároveň člen I.V.V. Clubu přátel dobrého vína pan Zdeněk Vávra přivítal přítomné hosty, poděkoval za to, že dorazili na VI. ročník ochutnávky, popřál všem hezký večer a příjemnou zábavu a ve zkratce seznámil přítomné s dnešním programem. Ten byl letos rozšířen o zajímavý bod, který si připravil pan Mgr. Milan Magni - snoubení mladých vín se sýry a jinými specialitami.

Hosty dnešním večerem opět provázel známý publicista, znalec a milovník vín pan Radek John. Ten jako každý rok ochutnával a hodnotil vína ročníková, přívlastková a jakostní. Důležitou součástí tohoto večera byla bezesporu moravská cimbálová muzika Petra Šrahůlka z Milotic, která svým hraním a zpěvem naladila příjemnou atmosféru.

Další významnou osobností byl již zmiňovaný pan Mgr. Milan Magni přední gastronomický specialista a sommelier, který hostům připravil jedinečnou prezentaci typických tuzemských i zahraničních sýrů. Sdělil přítomným zásady kombinování sýrů s určitými typy a druhy vín, jak se sýry zacházet, porcovat je, servírovat a mnoho dalších zajímavých informací. Hosty oslnil svými nevídanými znalostmi a nejen v oblasti gastronomie.

Účastníci si jako každý rok mohli pochutnat na připravené Svatomartinské huse a byli pohoštěni také formou bohatého rautu.

Důležitým bodem programu byla přichystaná degustace ročníkových a přívlastkových vín, která probíhala ve vinárně. Svá nejlepší vína sem dovezli vinaři z oblasti Slovácko pan Tomáš Krist, který roku 1996 založil vlastní firmu s názvem TOMÁŠ KRIST v Miloticích u Kyjova, která se zaměřuje na výrobu vína, zároveň patří mezi nejznámější a nejoceňovanější vinaře z Moravy, jeho vína vyznačující se neobyčejnými variacemi vůní a chutí se stala mezi spotřebiteli těmi nejvyhledávanějšími, dále pak Petr Kunc za vinařství Bisenc s.r.o., které vzniklo v roce 1998 jako rodinná firma rodiny Kuncovi, se zaměřením na výrobu lahvově zralých přívlastkových vín, také on se může chlubit několika desítkami významných ocenění, která získal za svá výjimečná vína z oblasti Bzenec, a pan Jan Čech za vinařství Čebav s.r.o., které založil spolu se svým společníkem roku 1996 ve Tvrdonicích, firma nabízí pestrou škálu jakostních a přívlastkových vín, která jsou velmi oblíbená, což dokazuje fakt, že v roce 2003 firma získala Certifikát integrované produkce vín. Letos se povedlo firmě zvítězit v soutěži vinař roku 2007.

Během celého večera panovala přátelská atmosféra, volná zábava nastala v pozdějších hodinách. Mohli se věnovat poslechu hudby či si společně s cimbálovou muzikou zazpívat, nadále ochutnávat rozmanitou paletu nabízených vín, nebo se občerstvit u připravených obložených mís.

III. Přátelské setkání I.V.V. Clubu a obce Milotice „Zámecký hrozen“

V pátek 30.11.2007 proběhlo na barokním zámku v Miloticích v řadě již III. přátelské setkání I.V.V. Clubu, obce Milotice a společnosti ARCIMBOLDO GLOBAL COMUNNICATIONS. Tento malebný původně renesanční zámek je dominantou obce, v současné době je považován za perlu barokního umění a patří mezi nejhezčí a nejnavštěvovanější zámky na Moravě.

Nádhernou atmosféru hostům hned v úvodu nabídnul první pohled na zámek zahalený do večerního pláště, osvětlený slabě plápolajícími plamínky svíček. I přes všudypřítomný mráz nechyběly na tvářích hostů úsměvy. Program večera byl zahájen v zámecké salla terena, kde byla pro hosty připravena první uvítací číše v podobě mladého vína. Zde vítali hosty pořadatelé večera p. Zdeněk Vávra, p. Claudio Melotto a p. Roberto Fasciolo.

Podle programu se hosté dále přesunuli přes nádvoří do freskového sálu. U vchodu byly pro dámy přichystány květiny, dále hosté dostávali program večera a prospekty obsahující podrobný popis projektů J.A. Komenský, které byly později hostům blíže představeny. Ve freskovém sále paní moderátorka uvítala všechny přítomné hosty, následovala krátká ukázka zpěvu děvčat z Milotic, která byla oblečena v tradičním milotickém kroji. Poté paní moderátorka představila významné osobnosti, starosty obcí mikroregionu a spolupracující starosty, partnery I.V.V. o.s. a AGC, vinaře z Pezinoku pod vedením p. Janečky z vinařského sdružení a muzea Pezinok, vinaře ze Skalice pod vedením p. Ing. Srholce, a nakonec blíže seznámila všechny přítomné se společností AGC, která tento večer představovala následující projekty: Program pro žáky a studenty ze sociálně slabých rodin, jehož hlavním cílem je poskytnout plnohodnotné vzdělání a lepší využití volného času těmto znevýhodněným dětem. Konkrétní akce proběhne v létě 2008, kdy vybrané děti z dětských domovů z Chomutova pojedou na letní soustředění dětských fotografů do Milotic. Paní moderátorka vyzvala ke slovu první partnery tohoto projektu pí. Mgr. Libuši Slavíkovou, ředitelku ZŠ v Chomutově a pí. Mgr. Alenu Presovou, starostku obce Milotice. Druhým v řadě byl projekt: Program podpora odbytu drobných a středních vinařů z největší moravské oblasti Slovácko, který se pokusí zviditelnit vína, z již zmiňované oblasti novým i stálým milovníkům vín v ČR a zejména po celé Evropě. Projekt je také zaměřen na výrobu kvalitních jakostních vín a v budoucnu se bude snažit zvýšit známost naší značky mezi spotřebiteli v tuzemsku i zahraničí. První konkrétní akce proběhne v únoru 2008 na MEZINÁRODNÍM FESTIVALU VÍNA V MONTE CARLU. Slovo dostali zástupci podporovaných vinařů p. Krist, p. Hruška a p. Čech - Čebav. Dále byl připraven třetí projekt: Program podpora historické osobnosti J.A. Komenského v souvislosti s pěstováním vinné révy a vinařstvím a spolupráce s muzeem J.A.Komenský v Uherském Brodě, který z důvodů rozsáhlého obsahu nemohl být zcela představen. V souvislosti s tímto programem sdělili hostům pár slov p. Josef Koller, milovník výtvarného umění a uherskobrodský patriot, kterému se podařilo v antikvariátě ve Vídni objevit významný Komenského spis - učebnici latiny, p. Pavel Popelka, ředitel muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě, p. Claudio Melotto, za společnost AGC a p. Stanislav Pres, starosta obce Žeravice. Na závěr hostům zazpíval Dětský pěvecký sbor COMENIUS z Uherského Hradiště.

Dalším bodem večera byla dražba dětských uměleckých děl a degustace připravených vín v oranžerii, kam se hosté přesunuli přes zámeckou zahradu. U vchodu hosté obdrželi kartičky se seznamem dražených předmětů, tužku a dva hlasovací lístky. Do prvního z nich mohli hosté zapisovat a hodnotit vína označená cedulkou „Monte Carlo“, které budou představeny v únoru na MEZINÁRODNÍM FESTIVALU VÍNA V MONTE CARLU. Do druhého lístku hosté mohli vepsat svá hodnocení těch nejlepších vín od devíti zúčastněných vinařů z Moravy a Slovenska. Dražby se ujala pí. starostka Alena Presová. Hosté mohli získat celkem 10 fotografií a 5 keramických předmětů. Tyto dražené předměty vytvářely děti ve věkové kategorii od 8 do 15let. Za obrovského zájmu dražících se konečná částka přiblížila k hranici neuvěřitelných 85,000 Kč. Tyto krásné peníze budou uloženy na účtu obecního úřadu v Miloticích a použity na letní soustředění pro děti z dětského domova v Chomutově a v souvislosti s Programem pro žáky a studenty ze sociálně slabých rodin z chomutovské školy ředitelky Mgr. Slavíkové. Poté pokračoval večerní program degustací mladých a ročníkových vín, ke kterým byly přichystané pochutiny.

Posledním bodem večera byl raut a degustace moravských destilátů v zámecké restauraci. Celým večerem hostům zpívala a hrála nezapomenutelná cimbálka Petra Šrahůlky z Milotic. Jejich nádherné kroje jen podtrhovaly tradiční moravské písně, které si společně s cimbálkou prozpěvovali přítomní hosté.

Při odchodu každý host obdržel pozornost od pořádajících v podobě jedné láhve vína v papírové taštičce, která obsahovala poděkování

registrace