ODKAZY


Comenii Vinum

I.V.V. Club přátel dobrého vína je obchodním partnerem společnosti Arcimboldo Global Communications s.r.o., která přináší na trh prestižní značku vína IOHAN-AMOS COMENIUS MORAUVS. Jak je již z názvu patrné, značka IOHAN-AMOS COMENIUS MORAUVS nese ve svém názvu jméno jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů, teologů, filosofů a zejména zakladatele moderní pedagogiky Jana Amose Komenského.

JAN AMOS KOMENSKÝ

Je historicky doloženo, že J.A.Komenský vlastnil, na dnešním uzemí ČR, vinici, přesněji ve vinařské trati "hora Plachta" v Blatnici, vinařské podoblasti slovácké. Důkazem toho je svatební smlouva z roku 1624, již uzavřel se svou ženou Dorotou Cyrilovou, ve které si již zmíněnou vinici "vymínil". A ve svém životním didaktickém díle ORBIS SENSUALIUM PICTIS podrobně popsal tradiční výboru vína, která je používána dodnes.

ZNAČKA IOHAN-AMOS COMENIUS MORAUVS

Tato značka vznikla v zájmu propagace a podpory moravské vinařské tradice a zároveň jako připomenutí "poselství" moravského myslitele, jehož UNESCO tituluje čestným přívlastkem "Apoštol dorozumějí mezi národy" Víno IOHAN-AMOS COMENIUS MORAUVS by mělo být též, v návaznosti na myšlenky J.A.Komenského, vínem pro přípitek na harmonické soužití mezi lidmi rozdílných národností. Pod záštitou této značky budou, nejen v Čechách a na Moravě, zakládány nové vinice nesoucí jméno J.A.Komenský. Společným rysem těchto vinic bude moravský původ révy vinné. Na jaře roku 2008 bude takto vysázena první vinice, a to v části vinic lokality Les Ganges de St. Paul, v překrásné středomořské krajině nad městečkem Menton. Projekt dále zahrnuje odbornou výuku v oborech enogastronomie, turistiky a pohostinství.

Ve dnech 23.2. - 25.2.2008 proběhl WINE FESTIVAL MONTE CARLO

Při zahájení byla symbolicky přesazena do francouzské půdy vinná réva, pocházející z moravské vinice J.A.Komenského. Na tomto festivalu bylo poprvé představeno víno IOHAN-AMOS COMENIUS MORAUVS. Mezi první moravské vinaře, kteří byli a jsou zapojeni do projektu a vystavovali vína pod touto značkou jsou:
Vinařství Tomáš Kristvinařská obec Milotice
Vinařství Hruška Pavelvinařská obec Blatnice
Vinařství ČEBAV s.r.o.vinařská obec Tvrdonice
Vinařství BISENC s.r.o.vinařská obec Bezenc
V současné době jsou k dostání tato vína:

Vinařská oblast - Slovácko

Aurelius2006Vinařství BISENC s.r.o.Bzenec
Frankovka2006Vinařství BISENC s.r.o.Bzenec
Rulandské bílé2004Vinařství Hruška PavelBlatnice
Cabernet Sauvignon2003Vinařství Hruška PavelBlatnice
Chardonnay2003Vinařství ČEBAV s.r.o.Tvrdonice
Cabernet Sauvignon2006Vinařství ČEBAV s.r.o.Tvrdonice
Sauvignon2005Vinařství Tomáš KristMilotice
Pro více informací nás prosím kontaktujte:
Petra Laňková+420 775 595 447ivvclub@ignac.cz
Zdeněk Vávra+420 775 595 445z.vavra@ignac.cz
registrace