ODKAZY


DÁRKOVÁ BALENÍ, TICHÉ VÍNO

I.V.V. Club též nabízí kompletní řešení vína pro dárkové a propagační účely.

Vlastní vinné etikety:

  • termín dodání - do 14ti dnů od doručení objednávky
  • období - celoročně
  • minimální odběr lahví - 30 ks

Zhotovení etiket:

  • individuální návrh etikety
  • vlastní vzor

Různé lahve a dárkové obaly.

TICHÉ VÍNO

  • je daňově uznatelným výdajem jako drobný reklamní a propagační dárek
Novela zákona o zemědělství (441/2005 Sb.) přinesla také změnu ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmu upravující daňovou znatelnost výdajů na reprezentaci a propagačních předmětů. Na základě této novely je možno jako daňový výdaj uplatnit i propagační předmět ve formě tichého vína, pokud budou splněny ostatní zákonné podmínky (logo, cena do 500,- Kč bez DPH), a to i přes skutečnost, že tiché víno je předmětem spotřební daně. Tato novela nabyla účinnosti 10. listopadu 2005. Tichým vínem se dle zákona o spotřebních daních rozumí výrobky, které nejsou šumivým vínem.
registrace